CBW-garantie

Als CBW-erkende woninginrichter bieden wij onze klanten een garantie op iedere aankoop op basis van een afschrijving in drie jaar. Blijkt de kwaliteit niet goed of onvoldoende, dan vergoeden wij in het eerste jaar na de factuurdatum de volledige kosten van reparatie of vervanging, inclusief de vracht- en voorrijkosten. In het tweede jaar na factuurdatum is die vergoeding tweederde; in het derde éénderde. Dit omdat deze goederen met de jaren in waarde dalen. In bijzondere gevallen (opruiming, uitverkoop) kunnen producten buiten deze garantie vallen.